در تمام این سال ها سعی کرده ایم که با ارائه خدمات برپایه استانداردهای جهانی، مشتریان خود را راضی نگه داریم. این رضایتمندی بدون داشتن تیمی کارآمد و مسئولیت پذیر ناممکن بود. همه اعضای شرکت اندرویدنویسان در قالب یک واحد منسجم آماده ارائه خدمات می باشند.

سهراب فلاح زاده 09362268656